Lunde barneskole

Nybygg

Barneskole for inntil ca. 480 elever (tidligere barne- og ungdomsskole) beliggende i Skien sentrum. Nybygg ca. 5.100 m2 i tre etasjer inneholdende administrasjon og personalrom, SFO, undervisningsbaser for 1. - 7. klassetrinn, base for fremmedspråklige elever m.m. Forprosjektet omfattet også ombygging av ca. 2.000 m2 eksisterende, fredet bygning til spesialrom mv. Det er usikkert når dette blir realisert. Riving av ca. 7.000 m2 eksisterende bygningsmasse.

Artikel i ByggIndustrien

Artikel i VARDEN


Ferdigstilt: vinteren 2012/2013
Omfang: Ansvarlig søker. Ansvar for arkitekturprosjektering, bygningsfysikk m.m.
Areal: 5.100 m2
Byggherre: Skien kommune, eiendomsenheten
Adresse: Lundegt. 17-19, 3724 Skien