Holmestrand videregående

Ombygg og renovering

Renovering og ombygging av yrkesskole bygget i 1969 og 1976. Ca. 400 elever. Deler av fasaden skiftet helt. Opparbeidelse av uteanlegget. Skolen ligger nær Høyanghallen og Gjøklep ungdomsskole.


Ferdigstilt: 2010
Omfang:  
Areal: 4.200 m2
Byggherre: Vestfold fylkeskommune
Adresse: