Galleberg skole

Tilbygg

Barneskole for inntil 250 elever beliggende på Galleberg i Sande kommune i Vestfold. Nybygg/tilbygg ca 1.020 m² i 2 etasjer inneholdende administrasjon og personalrom i 1. etasje, og undervisningsbaser for 1. og 2. klassetrinn med mer i underetasje. Ombygging ca 1.700 m² eksisterende bygningsmasse til undervisningsbaser for 3. - 7. klassetrinn, spesialrom, gymsal mv.


Ferdigstilt: 2003
Omfang: Ansvarlig søker. Ansvar for arkitekturprosjektering, utomhusanlegg m.m.
Areal: 2.700 m2
Oppdragsgiver: Sande kommune, bygg- og eiendomsavd.
Adresse: Galleberg, Sande i Vestfold