Frydenhaug skole

Konkuranse

Frydenhaug skole er et interkommunalt grunnskolealternativ for rundt 80 elever med utviklingshemming i nedre Buskerud og øvre Vestfold. Våren 2010 ble tre arkitektkontorer engasjert til å utarbeide ideskisser som skulle vise utbyggingsmuligheter for skolen, og danne grunnlag for videre prosess.


Vårt skisseforslag består av punktvis kvadratiske og lange, smale bygningskropper stablet i en vinkel, som sammen med gamle Frydenhaug gård omslutter et grønt gårdsrom. Langsiden av vinkelen består av to stenger som knekker fra hverandre for å slippe lys ned i midten av bygningen. Biblioteket og personalrommet ligger i enden som strekker seg utover underetasjen med et stort vindu og utsikt utover Drammen. I motsatt ende av vinkelen, ut mot veien og ankomsten, ligger gymsalen som et lysende blikkfang og kjennemerke for skolen. Vi har lagt stor vekt på gode lysforhold i alle rom, og gode forbindelser til utearealene.


Ferdigstilt: Skisseprosjekt 2010
Omfang: Parallelloppdrag, ideskisser for utbyggingsmuligheter
Areal: 4950 m²
Byggherre: Drammen Eiendom KF
Adresse: Frydenhaugveien 30, 3041 Drammen