Bragernes skole

Nybygg og ombygg

Barneskole for inntil ca. 350 elever. Nybygg i to til tre etasjer inneholdende undervisningsbaser for 1. - 3. klassetrinn, heimkunnskapsrom, aktivitetsrom. Ombygging av eksisterende bygningsmasse i to til tre etasjer for SFO-base, gymsal med garderober, spesialrom, undervisningsbaser for 4. - 7. klasse, administrasjon og personalrom. Bratt og vanskelig tomt inntil regulert friareal med store krav til terrengtilpasning og tilpasning til eksisterende bygningsmasse.

Artikel i Drammens Tidende


Ferdigstilt: 2002
Omfang: Ansvarlig søker, utarbeidelse av detaljprosjekt samt oppfølging i byggeperioden.
Areal: 3600 m2
Byggherre: Drammen Eiendom KF
Adresse: Lammersgate 40, 3014 Drammen