Åssiden videregående skole

Rehabilitering

På oppdrag fra Strøm Gundersen AS, har kontoret prosjekteret innvendig rehabiliteringen av skolens Bygg A. Kontoret har bidraget i valg av kunstprosjekt for skolen, som er blevet en integreret del av bygget. Kunstverket "Coluors United" er utført av Harald Fenn.


Ferdigstilt: 2014
Omfang: Ansvarlig søker. Ansvar for interiør- og arkitekturprosjektering i detalj og gennomføringsfasen.
Areal: 7.500 m2
Byggherre: Buskeruds Fylkeskommune
Adresse:

Betzy Kjelsbergs vei 267, 3028 Drammen