Tandberglia, Hønefoss

Reguleringsforslag / Konkuranse

Innbudt konkuranse for bebyggelsesprinsipper/ regulering av 50 daa ved Tandbergmoen, syd for Hønefoss sentrum. Området ønskes utbygget til boligfelt med blanding av forskjelleige typer eneboliger.

I forslaget er fokusert på tett/lav bebygelse med varieret boligtyper innenfor rekke- og kjedede husprinsipper. I prosjektet er der lagt vekt på at tilgodese solforholdene hele dagen. Da området er nordvest vendt vil kveldsolen her være særlig god på sommerstid. Alle boliger har parkering for 2 biler, og området tillrettelagt med grønne, beskyttede lommer mellom bebyggelsene.

Innlevert forslag blev lagt til grunn for viterearbejdelse av reguleringen for området.


Ferdigstilt: Skisseprosjekt 2012
Omfang: Skissering, beskrivelse og illustrering.
Areal: 50.000 m2
Oppdragsgiver: Krakstadmarka AS
Adresse: Tandbergmoveien, Hønefoss