Politihuset i Drammen

Nybygg

Nytt politihus i Drammen etter forutgående konkurranse. Komplekst bygg med store underjordiske parkeringsarealer, arrestavdeling med varetektsceller, hundestall og skytebane. Garderobeanlegg og gymsal, ekspedisjoner og kontorer, møterom, auditorium. Bygget ble påbygget med ny toppetasje på 960 m2 i 2008/ 2009 for ny felles operasjonssentral for Søndre Buskerud.


Ferdigstilt: 2000
Omfang: Reguleringsoppdrag og fullt oppdrag fra skisser, forprosjekt, produksjonstegninger og gjennomføring.
Areal: 8.600 m2
Byggherre: Union Eiendomsutvikling AS
Adresse: Grønland 36, 3045 Drammen