Lier Asvo

Nybygg

Nybygg for vernet bedrift som tilbyr sysselsetting for bl.a. utviklingshemmede og vanskeligstilte. Produksjonslokaler med tilhørende lagerfunksjoner for aktiviteter som søm, pakking, m.v. Kafeteria med tilhørende produksjonskjøkken for serveringsvirksomhet, catering mv. Garderobeanlegg, spiserom mv. for ansatte i bygget samt for sysselsatte i vedproduksjon i tilstøtende lokaler. Personalavdeling med kontorer, møterom osv.


Ferdigstilt: 2006
Omfang: Fullt oppdrag med bl.a. skisse- og forprosjekt med rammesøknad samt detaljprosjekt med anbuds- og produksjonstegninger og -beskrivelse, bistand ved kontrahering (hovedentreprisekonkurranse) samt oppfølging i byggetiden. Farger/matr. Interiør.
Areal: 1.150 m2
Oppdragsgiver: Lier ASVO AS
Adresse: 3400 Lier