KIWI, Åmot

Nybygg

Nybygg for KIWI dagligvarebutikk i Åmot sentrum med tilhørende varemottak, lager, sosiale rom mv. Utomhusanlegg med parkeringsplasser, inngangsparti, varemottak osv.


Ferdigstilt: 2011
Omfang:

skisseprosjekt, forprosjekt med rammesøknad, utarbeidelse av anbudsmateriale for total-entreprisekonkurranse, bistand ved kontrahering, utarbeidelse av produksjonstegninger for entrepre-nøren samt oppfølging i byggetida.

Areal: 1.400 m2
Byggherre: Forprosjekt: KIWI Eiendom AS. Detaljprosjekt: POB Entreprenør AS
Adresse: Stålfjæra 1, 3340 ÅMOT