Gravfoss kraftstasjon

Gjenbruk / Nybygg

På oppdrag fra EB-nett unnersøktes muligheter og potentiale i gjenbruk av eksisterende kraftstasjon og alternativer ved en eventuel riving.

Ved at gjenbruke de yngste og beste av de gamle fundamenter, er der i forslaget lagt vekt på at ivareta den særlige plassering overfor Jelstadveien. Passerer man broen over elven vil vannet, der giver kraften til turbinen bak den lukkede mur, speile sig i stålplatene på elvens kant.


Ferdigstilt: Under prosjektering
Omfang: Analyse, og skissering, samt arkitektur prosjektering
Areal: 360 m2
Byggherre EB-nett
Adresse: Gravfossveien 169, Modum