Tilbygg Fylkehuset

Tilbygg

På oppdrag fra Fylkeshuset bliver nytt garasje- og renovasjonsanlegg skisseret og prosjekteret i tilknytning til Fylkeshuset. Bakkinngangen mot vest overdekkets med rampe for enklere håndtering av den daglige renovasjon i forbindelse med Fylkeshusets drift. Mindre garasjebygg for daglig drift og fylkes arkeologer prosjekteret som et tilbygg til Fylkeshuset.

Tilbyggets struktur ligger sig om mot hovedhusets, og derigjennom underordner sig de store linier på stedet.


Ferdigstilt: Under prosjektering
Omfang: Skissering, forprosjekt, anbudsmateriale og detaljprojektering.
Areal: 200 m2
Byggherre: Buskerud Fylkeskommune
Adresse: Fylkeshuset, 3020 Drammen