Engene Kvartalet

Nybygg

Reguleringsplan for hele kvartalet. Nytt næringsbygg med kontorer og forretninger i Drammen sentrum. I hovedsak nybygg samt ombygging av den gamle Bøhmgården. Kontorer med alle funksjoner inkl. bedriftskantine/ kjøkken, arkiver parkeringskjellere osv.

Prosjektert i hht. TEK-07 men oppgradert i løpet av detaljprosjektet til å nærme seg passivhusstandard med et prosjektert energibehov på ca. 100kwh/m2år.(Lavenergihus). Prosjektet er gjennomført med fire brønner som gjenvinner grunnvarme, varmepumper integrert i alle ventilasjonsaggregater, meget gode U-verdier på yttervegg, tak og vinduer og minimerte kuldebroer.

Artikel i STEN


Ferdigstilt: 2012
Omfang: Ansvarlig søker. Ansvar for arkitekturprosjektering.
Areal:
12.000 m2
Byggherre: Sparebanken Øst Eiendom AS og Strøm Gundersen AS
Adresse: Nedre Storgate 15, Drammen