Sandetun sykehjem

Nybygg

Nytt sykehjem og omsorgsboliger for Sande kommune. Nybygg ca 5.700 m² i 1-2 etasjer inneholdende 54 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger (ferdigstilt 2005). Ombygging (ca 440 m²) av eksisterende omsorgsboliger til komplett storkjøkken m.v. Ny sykehjemsfløy, ca 500 m² BT, for 8 stk demente ferdigstilt 2010. Funksjonelt sykehjemsanlegg inkludert produksjonskjøkken/kafeteria, vaskeri, administrasjon, personalrom osv.


Ferdigstilt: 2005 / 2010
Omfang: Ansvarlig søker. Ansvar for arkitekturprosjektering, lyd- og brannkonsept, utomhusanlegg, interiørark m.m.
Areal: 6.650 m2
Oppdragsgiver: Sande kommune, bygg- og eiendomsavd.
Adresse: Jernbanegata, Sande