Rove Gård

Nybygg/ombygg

Nytt sykehjem og omsorgsboliganlegg for Holmestrand kommune. Nybygg ca 7.100 m², i 1-2 etasjer inneholdende 55 sykehjemsplasser og 24 omsorgsboliger i bofellesskap. Ombygging av gml. sanatoriebygning med kafeteria, kontorer for hjemmetjenesten m.v. Funksjonelt sykehjemsanlegg inkludert produksjonskjøkken/kafeteria, administrasjon, personalrom osv.


Ferdigstilt: 2006
Omfang: Ansvarlig søker. Ansvar for arkitekturprosjektering, lydkonsept, bygningsfysikk samt prosj.gruppeledelse
Areal: 8.350 m2
Oppdragsgiver: Holmestrand kommune
Adresse: Roveveien, Holmestrand