Psykiatriboliger Geithus

Tilbygg/ombygg

Bolig for klienter innen psykiatrien. Ombygging av hybelbygg fra ca. 1950. Nytt tilbygg med boliger og fellesfunksjoner.


Ferdigstilt: 2008
Omfang:  
Areal: 580 m2 nybygg 740 m2 ombygg
Byggherre: Modum kommune
Adresse: