Omsorgsboliger, Vikersund

Nybygg

Bolig for psykisk utviklingshemmede. To avdelinger, èn for 8 beboere som klarer seg selv og èn for 6 svaktfungerende beboere. Presentert i Husbankens eksempelsamling for omsorgsbygg.


Ferdigstilt: 2005
Omfang:  
Areal: 1.200 m2
Byggherre: Modum kommune
Adresse: Skolegaten, Vikersund