Modumheimen sykehjem

Mulighetsprosjekt

Vårt firma har i oppdrag fra Modum kommune utarbeidet et mulighetsprosjekt for en utbygging med 128 sengeplasser, samt lindrende enhet og avlastningsrom, trygghetsplasset etc., i tråd med samhandlingsreformen.

Anlegget er organisert med fløyer som er bundet sammen med en buet bygningskropp der ulike blikk. Det er ett bofellesskap med 8 plasser i hver etasje. Dermed er det ikke gjennomgang. Det er ikke korridorer i bofellesskapet. Det er 2 oppholdssoner slik at beboere kan vandre rundt mellom disse. Prosjektet omfatter også ombygging av deler av nåværende bygning, hvor det også her opprettes bofelleskap etter de prinsipper som er omtalt foran.


Ferdigstilt: Skisseprosjekt 2011
Omfang: Arkitekturprosjektering og kalkyler
Areal: 11.300 m2
Oppdragsgiver: Modum kommune. Pleie- og omsorgssektoren
Adresse: Modumheimen, Åmot