Modumheimen sykehjem

Nybygg

Bofellesskap for demente. Frittliggende nybygg. Ligger på tomten til Modumheimen sykehjem på Åmot. 8 beboerrom og fellesrom.


Ferdigstilt: 1999
Omfang:  
Areal: 1.400 m2
Byggherre: Modum kommune
Adresse: