Berggården

Nybygg

Nybygg for rusmisbrukere og vanskeligstilte i Nedre Eiker kommune. 6 stk. leiligheter for faste beboere i 2. etasje. Dagsenter med kafé, helsestasjon mv. i tillegg til 3 stk. hybelleiligheter for korttidsbeboere i 1. etasje. Personalavdeling med heldøgns bemanninng i 1. etasje.


Ferdigstilt: 2011
Omfang: Ansvarlig søker. Ansvar for arkitekturprosjektering, lyd- og brannkonsept, utomhusanlegg m.m.
Areal: 580 m2
Byggherre: Nedre Eiker kommune
Adresse: Evjegata 2, 3050 Mjøndalen