Tannlegegården, Åmot

Tilbygg / Nybygg

Nybygget er forsøkt tilpasset den arkitektoniske tankegang i allerede eksisterende bygg, omkring bruken av skall mur med lettere karnappelementer og gavl bekledd med trepanel. Mot vest påbygges i samme utforming som eksisterende bygg. Kjeller, en liten næringsdel på 1.etasjeplan, samt en liten leilighet på 2. etasjeplan. Bygget følger her saltakstypologien, og får i trappetårnet mot nord samt ved balkong mot vest et lettere materiale.

Bygningskroppen for nordlig del er oppdelt i to skallmursdeler, for å nedskalere bygget. Imellom teglmurene er det et felles vindfang for adgang til leilighetene på begge sider. Dette mellomrommet gir også mulighet for gode lysforhold i de nordvendte leiligheter, med hjørnevindu mot sør.


Ferdigstilt: Under prosjektering
Omfang: Forprosjekt, rammesøknad og prosjektering.
Areal: 1.300 m2
Oppdragsgiver: Privat
Adresse: Stålfjære 2, Åmot