Studentboliger

Nybygg

Nye studentbiliiger for Studentsamskipnaden i Buskerud. 1 bygning i 3 etasjer som inneholder 9 hybler for par samt 41 enkelthybler samt fellesarealer for til sammen 59 studenter.


Ferdigstilt: 2012
Omfang: Ansvarlig søker. Ansvar for arkitekturprosjektering, interiørark., utomhus m.m..
Areal: 1750 m2
Byggherre: SIBU
Adresse: Øvre Storgate 50, Drammen