Stasjonsgata 55 - 63

Nybygg

Nytt kombinert forretnings-, kontor- og boligbygg i Hokksund sentrum. Nybygg, 5.821 m² BRA, i 4 etasjer. Inneholder forretninger, kontorer for bl.a. NAV, samt 16 boenheter med fellesarealer. Parkeringskjeller og tilhørende anlegg.


Ferdigstilt: 2011
Omfang: Ansvarlig søker. Ansvar for arkitekturprosjektering, lyd- og brannkonsept, utomhusanlegg m.m.
Areal: 6.000 m2
Byggherre:: Stasjonsgata 61 AS v/ Ole Jørgen Smedsrud
Adresse: Stasjonsgata 61, 3300 Hokksund