Hermannskvartalet II

Nybygg

Nytt boliganlegg i sentrumskvartal i Mjøndalen i Nedre Eiker kommune. Nybygg med 20 boenheter pluss ca. 550 m² næringsareal, totalt ca. 2.100 m² BRA i 5 etasjer. Boder og parkering i kjeller, ca. 1.000 m² BRA.


Ferdigstilt: Byggestart våren 2013
Omfang: Reguleringsplan. Ansvarlig søker. Arkitekturprosjek-tering, lyd- og bygningsfysikk samt utomhusanlegg.
Areal: 3.100 m2
Byggherre: SRA Invest AS
Adresse: Storgt. 6, 3050 Mjøndalen