Glassverket

Konkurranse

Innbudt paralleloppdrags konkurranse for utvikling av den gamle glassverkstomta på Tangen. Utfra ønsker om primært boligbebyggelse på stedet bidro kontoret med et forslag, hvor et bygningsbelte av glass bukter seg gjennom tomta fra sør til nord.

Bygningskroppene varierer i størrelse, høyde og innhold men oppleves som visuelt sammenhengene. Rommene imellom er spesielt viktige med forskjellige karakterer, ulike blikk og forskjelligartede møteplasser.

I forkant løper en brygge inn og ut mellom områdets aktiviteter, og skaper kontakten til fjorden for besøkende og beboere. Mot nord reiser det seg et tårnbygg som markerer stedet og er med til å gi området karakter.


Ferdigstilt: Skisseprojekt 2012
Omfang: Konkurranseprosjekt på forslag for arkitektonisk utbygningsstrategi for området.
Areal: 50.000 m2
Byggeherre: Union Eiendom AS
Adresse: Tangen, Åskollen