Fetsund Brygge

Nybygg

Nytt boliganlegg ved Glommas bredd. Nybygg, 12.173 m² BRA, i 5 etasjer. 3 blokker inneholdende 117 boenheter med fellesarealer samt P-kjeller og tilhørende anlegg. 2 blokker etablert som borettslag. Den 3. blokken ble solgt som selveierleiligheter.


Ferdigstilt: 2011
Omfang: Ansvarlig søker. Ansvar for arkitekturprosjektering, lyd- og brannkonsept, utomhusanlegg m.m.
Areal: 12.200 m2
Byggherre: Fetsund Brygge AS (forprosjekt) - Asplunds Bygg AB (detaljprosjekt/utførelsesfasen)
Adresse: Fetsund Brygge 1-3, 1900 Fetsund