Jordbrekkskogen barnehage

Ombygg og tilbygg

Ny barnehage for Drammen kommune. Ombygging av tidligere bydelshus og tilbygg for barnehage for ca 50 barn. Nybygg ca 300 m² i én etasje inneholdende 2 avdelinger, personalgarderober mv. Ombygging av ca 200 m² i 2 etasjer for én avdeling pluss personalrom mv.


Ferdigstilt: 2010
Omfang: Ansvarlig søker. Ansvar for arkitekturprosjektering, interiør/farger, utomhusanlegg m.m.
Areal:
500 m2
Byggherre: Drammen Eiendom KF v/ Rino Pettersen
Adresse:
: Konnerud, Drammen